O nás - Co předcházelo

O tom by se dalo vyprávět celé dlouhé hodiny, možná i déle. D.O. ZÁLESÁK MOST nevznikla na základě ničeho, ale po sedmi letech předchozí činnosti pionýrské skupiny Zálesák. Rád bych zde, a nejenom zde, ocitoval několik řádek z kronik, které nás tu dlouhou řadu let provází a provázet budou.

Úryvek z kroniky první:

 26. listopad  L. P. 1990

" Tento den budiž oslavován každým rokem.
Proč?
Tohoto dne se sešly zbytky oddílu Permoník, troska oddílu Plameňák (tedy náš Pišta) a spousta nových přibyláků, aby založily nový oddíl. A kupodivu se nám to hned napoprvé povedlo.
A tak jsme Zálesáci. Shodli jsme se na společném znaku, který znázorňuje čtyři světové strany překrývající slunce. Jednotlivé strany mají barvu půdy - hnědá, vody - modrá, ohně - červená a rostlin - zelená, což jsou barvy našich šátků (oddílů).
A jsme u toho! Kdo bude mít jakou barvu? Vše rozhodne soutěž! Kdo do příští středy přinese nejvíc sběru, vyhrál ... a má právo vybrat si jako první šátek. "
 

Dětská organizace ZÁLESÁK MOST je založena na základě členství jednotlivců a oddílů.
Naším cílem je pracovat s dětmi a mládeží v jejich volném čase, upevňovat přátelství, vztah k přírodě a lidem kolem nás, sdružovat pracovníky s dětmi, spolupracovat s ostatními sdruženími. Chodí mezi nás hlavně ti, kteří mají zájem o přírodu, turistiku, ale především o dobré kamarády, které tu najde každý.

O prázdninách jezdíme na tábory, kde využíváme vše, co se naučíme na schůzkách a akcích.
Mimo to pořádáme nebo se podílíme na organizaci akcí určených nejen pro členy naší organizace, ale i pro širokou veřejnost.

Zálesákem se může stát každý, pokud souhlasí s posláním a činností organizace.
Věková hranice není omezena.

Mnoho členů se s našimi oddíly dostalo poprvé do přírody déle než na den.
Jednou za měsíc vyrážíme na výlet, kde si naši členové zahrají spoustu zajímavých her, učí se poznávat stromy a stopy, vařit na ohni, spí pod stanem.


    

 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

  

          Dětská organizace Zálesák Most je založena na základě členství jednotlivců a oddílů.Našim cílem je celoročně pracovat s dětmi a mládeží v jejich volném čase, upevňovat přátelství, kladný vztah k přírodě a lidem kolem nás. Věková hranice není omezena. Po celou dobu její existence ji navštěvují všichni, kteří mají zájem o přírodu, turistiku, ale hlavně o dobré kamarády, které tu najde každý.  Kolektiv nových kamarádů má pozitivní vliv na psychiku a fyzický stav každého jednotlivce.  Nemálo dětí zná nejen televizi a počítače, ale také drogy. Byli bychom rádi, kdybychom mohli předcházet problémům s alkoholem a drogami.Naší velkou snahou je, aby naše akce navštěvovalo co největší počet dětí a mládeže. Snažíme se o co největší zviditelnění. Spolupracujeme s místním tiskem, televizí. Téměř na každé akci se mohou všichni přítomní seznámit s činností organizace současnou i minulou. Jsou zde k nahlédnutí kroniky s fotografiemi, ale i videozáznamy. Svou činnost rovněž propagujeme na internetových stránkách.

             Pořádáme řadu akcí pro širokou veřejnost, kde děti prožijí příjemné odpoledne. V dnešní uspěchané době, kdy mají rodiče na své děti málo času je obdivuhodné, když se i dospěláci zapojí a věnují svým ratolestem celé odpoledne. Všichni  mohou soutěžit nebo povzbuzovat své kamarády.

             Každý měsíc se koná výlet. Mnoho dětí se s našimi oddíly dostalo poprvé do přírody. O prázdninách pravidelně pořádáme tábory, kde využíváme zkušenosti získané v průběhu roku v praxi.Značná část dětí musí překonat své obavy, že jsou poprvé od rodičů. A nejedná se jen o malé děti. Vynakládáme nemalé úsilí, abychom těm dětským dušičkám pomohly. Aby to co prožijí společně s námi jim zůstalo dlouho v mysli jako něco krásného a hlavně, aby příští měsíc přišly na další naši akci.

             Všechny akce naplánované osobně řídí nebo dohlíží hlavní vedoucí Tomáš Smrž. Jednotlivé akce připravují jeho spolupracovníci ve spolupráci s členy organizace. Všichni pracovníci organizace pracují bezplatně. Jsou to dobrovolníci, kteří věnují projektu celý svůj volný čas. Jednotliví pracovníci jsou z řad odchovaných dětí naší organizace, která má kořeny již od roku 1989. Všichni mají lékařské osvědčení o způsobilosti pracovat s dětmi, jsou řádně proškoleni o práci s dětmi  a většina má i zdravotnické zkoušky červeného kříže.

             Na akce jsou zváni všechny dětské organizace v okrese, včetně řady škol. Na vybrané akce jsou zvány i organizace z jiných okresů.  Ve městě se nachází několik nástěnek s pravidelnými informačními letáky, které včas informují a zvou všechny na chystané akce.

             Každý měsíc se uskuteční jedna odpolední akce a jeden výlet. Za všechny akce je plně odpovědný hlavní vedoucí. Snažíme se vycházet max. vstříc. Akce projektu jsou hodnoceny hlavně podle kvality připravenosti. Bezpečnost musí být zajištěna vždy stoprocentně. A kvantita zúčastněných ? Jsou akce, které se může zúčastnit jen 50 – 100 osob, jsou akce, kde očekáváme minim. 500 osob. Moc se na ně těšíme a již teď se na veškeré akce připravujeme.

 Je škoda, když naplánované akce, které mají svou tradici se musí upravovat na minimum nebo se musí rušit úplně z důvodu nedostatku finančních prostředků.

O dotace žádáme město a rovněž hledáme další sponzory. Na některé akce přispívají i sami vedoucí.

             Na většině akcí si přítomní hradí vstupné. Je stanoveno symbolicky, aby se akce mohly zúčastnit i děti ze sociálně slabších rodin. Z finančních příspěvků od sponzorů jsou hrazeny většinou pronájmy, MTZ a odměny.