PRAVIDLA - Dva z jednoho města 2004

 

STARÝ KVĚTINÁŘ – soutěží celé družstvo

 • První soutěžící má za úkol jako starý květinář na povel obléci zástěru, pevně svázat nohy v kolenou, vyběhnout a utrhnout v zahradě květinu své barvy, dát ji do vázy a uvázat na tabuli mašli. Poté se vrátí do cíle a vybíhá další. Vše se opakuje, dokud se celé družstvo nevystřídá. Vítězem je družstvo s nejlepším časem a přesně splněným úkolem.
 • HORSKÁ SLUŽBA – soutěží dvojice

 • První soutěžící má za úkol obléct výbavu, vyběhnout a najít stanovený počet lidí pod lavinou, po jednom je donést do stanice (cíle). Jestliže první splní úkol, druhý obleče výbavu, vyběhne, vyleze na kopec (po laně ke značce) a zavěsí vlajku.

  Vítězem je družstvo s nejlepším časem a přesně splněným úkolem.

 • MALÍŘI – soutěží celé družstvo

 • Soutěžící mají za úkol po dobu přesýpacích hodin namalovat co nejvíce sluníček podle předlohy. Vítězem je družstvo, které má nejvíce namalovaných sluníček odpovídající předloze.
 • ČÍNSKÝ SLUHA – soutěží dvojice

 • Úkolem prvního soutěžícího (skoro slepého sluhy) je opatrovat svého pána (druhého soutěžícího). Na povel sluha v kleče dojde k pánovi a nakrmí ho. Sluha je skoro slepý, takže ho pán musí navigovat a koordinovat jeho pohyby. Když sluha nakrmí svého pána, pán doběhne do cíle a soutěž končí. Vítězem je družstvo, které splní úkol v nejlepším čase.
 • DETEKTIV – soutěží dvojice

 • Soutěžící dvojice má za úkol překonat překážky běžného života a najít v daném čase všechny ztracené předměty, které ukradl kapsář Krtek. Jako nerozlučná dvojice Randall a Hopkirk, Bodie a Doyle, Čuk a Gek se musí stále držet za zbraně. Vítězem je družstvo, které najde nejvíce ukradených věcí v daném čase.
 • STAVBAŘI – soutěží dvojice

 • Soutěžící si na povel oblečou výbavu, vyběhnou a na stanoveném místě, v daném čase postaví dům rozdělený na díly. Vyhrává družstvo, které sestaví dům ve stanoveném čase. V případě nedostavení domu rozhoduje počet použitých dílů.

 •  

   

   

   

   

  Všechny soutěže jsou chráněny autorským zákonem.