NEZAPOMÍNEJME, KDE JE NAŠE BUDOUCNOST

 

 

 

Psal se 26. listopad 1990 a v malé klubovně v ulici U Lomu se sešla skupinka dětí ze 12. základní školy (dnešní OA a SPgŠ), aby se svými vedoucími založili oddíl Zálesák. Léta běžela a z oddílu se stala Dětská organizace Zálesák Most. Zálesák v v roce 2020 oslaví 30 let od svého založení.

Ve svých začátcích se skupina zaměřovala především na pravidelné schůzky a výjezdy, na kterých se její členové učili vše o přírodě a přežití v ní. V současnosti se organizace nejvíce zabývá pořádáním akcí pro širokou veřejnost, pro děti každého věku. Z nejznámějších bychom mohli jmenovat folkové večery s táborákem pořádané na zahradě bývalé 13. ZŠ, Dětské dny plné soutěží a her, pochod večerním pohádkovým lesem s názvem Než vyjde Večernice nebo pořádání oblastního kola pěvecké soutěže Dětská porta, za kterou si organizace v letošním roce společně s Centrem volného času v Mostě převzala Putovní pohár předsedy vlády. Jako jedna z neziskových organizací na Mostecku má Zálesák snahu přiblížit neziskový sektor veřejnosti, což uskutečňuje především správou webových stránek www.neziskovky.unas.cz a každoročně pořádanou akcí Květen pro veřejnost, na které mají neziskovky možnost představit svou činnost.

Hlavním organizátorem všech akcí je Tomáš Smrž, který je jedním ze zakládajících členů Zálesáku. Za práci s dětmi byl již několikrát oceněn – je držitelem 6. stupně březového lístku karmínové barvy a vlastníkem diplomu Sedmi Fričů od Galénovy nadace. V roce 2005 byl zařazen do Českého almanachu osobností a firem a několikrát byl nominován na Cenu města Mostu.

Na závěr zbývá ještě poděkovat – bývalým i současným vedoucím, kteří se ve svém volném čase bez nároku na honorář podílí na organizačním a programovém zajištění akcí; dětem, které dávají pořadatelům motivaci pro další činnost; všem, kteří podporují práci organizace.

                                                                                                                                 

                                                     www.zalesakmost.cz