Starší nejzajímavější AKCE

Zálesák pořádá, nebo se podílí každoročně na více jak 35 akcí.


    

Letní tábor 2008
Dětské akce s Kasandrou
Jarní těšítko pro "Mosťáky"
Folkáč - hudební podvečer u táboráku
CVVZ 1999 MOST
Dva z jednoho města 2002
Dva z jednoho města 2004
Večernice
LT 2001
LT 2002
LT 2004
Hry bez hranic
Vandr do pohádky
Yetti
Den země 2006